SPONSOR

GENTLEMEN CLUB “IN DE BASTION”

wordt gesponsord door:

 

 

Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven, is een internationale handels- en serviceorganisatie met een grote diversiteit aan activiteiten. 
Zo veel mogelijk waarde toevoegen in de relatie tussen klant en fabrikant staat bij Pon hoog in het vaandel. Aan de basis staan kwalitatief hoogwaardige producten van A-fabrikanten, waaronder Volkswagen, Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental.            

                                                              


                        

Het merendeel van de activiteiten van Pon is gericht op de import, logistieke afhandeling, marketing, distributie, service en onderhoud van producten die wat betreft aard, kwaliteit en organisatie goed op elkaar aansluiten. Deze producten omvatten onder meer personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bussen, fietsen, banden, grondverzet- en wegenbouwmachines en producten voor de scheepvaart, off-shore, transport en logistiek.

Het zijn de mensen bij Pon die het verschil maken: zij werken met veel trots voor
de merken en voor Pon.

Daarom willen bestuur en alle leden van Gentlemen Club “in de Bastion” de heer Jan van Zanten hartelijk bedanken voor zijn inzet en bijdrage in het nieuwe clubtenue van onze vereniging.

Over onze sponsor PON heeft in de Fiets van april 2012 een artikel gestaan. Klik hier om het artikel te lezen.

 

  

                                      

 

Mosae Bedrijfsadvisering is gespecialiseerd in advisering op het gebied van haalbaarheidsstudies en levensvatbaarheidonderzoeken van ondernemingen actief in het midden- en kleinbedrijf en werkt o.a. voor financiële instellingen en overheidsinstanties. Ook wordt gewerkt rechtstreeks in opdracht van mkb-bedrijven.

Banken zijn nog immer terughoudend met het verstrekken van financieringen. Startende ondernemingen dienen dan ook aan steeds meer eisen te voldoen van de banken. Een goed uitgewerkt en onderbouwd ondernemingsplan bijvoorbeeld is essentieel voor het verkrijgen van een bancaire financiering. Gevestigde ondernemingen kunnen door gerichte aanpassingen in de bedrijfsvoering de rentabiliteit van de onderneming verbeteren en hiermee de continuïteit van de onderneming beter waarborgen.

Mosae Bedrijfsadvisering wenst de leden van Gentlemen Club "In de Bastion" een goed nieuw wielerjaar toe!
 

                                                                           
 


 

 

Gentlemen Club "In de Bastion" | secretariaat@gcindebastion.nl

to Top of Page